Jdi na obsah Jdi na menu
 


budou máje

28. 4. 2009

 

 

Stavění MÁJÍ

 

Po 7 letech se naši hasiči rozhodli obnovit dlouholetou tradici, kterou v naší obci dříve organizovala místní TJ. Na tento starý zvyk se pokusíme navázat a doufáme, že si obyvatelé naší obce najdou chvilku na poslech písniček, které budeme hrát u každého domu, podle přání jeho obyvatel. Celý den bude zakončen večerní Májovou zábavou.

 

NĚCO Z HISTORIE

Slavnosti, spojené s obchůzkami po obci za doprovodu hudby, se stavěním májí u domů, s tancem u domů a dalšími typickými prvky, jsou rozšířeny po celém východním Polabí i v přilehlé části Železných hor. Můžeme se s nimi setkat v průběhu května, případně o prvním červnovém víkendu. Tyto slavnosti mají určitý divadelní charakter a vtahují do sebe veřejnost z celé obce i zájemce odjinud. Nazývají se „máje“, „stavění májí“, „kácení májí“, také „staročeské máje“ nebo „staročeské kácení májí“. Pořadateli těchto akcí je mládež s podporou některé zájmové organizace nebo určitá zájmová organizace jako celek v našem případě SDH Močovice.

 

Obchůzkové slavnosti s májemi mají několik variant. Jednou z forem je stavění májí u všech obydlených domů v lokalitě. Obchůzkové slavnosti s májemi mají kořeny v cyklu dávných agrárních obřadů, zaměřených na vodu, zeleň, obilí a dobytek, které se v květnu a červnu v rámci zemědělského roku soustřeďovaly na ovlivnění zdárného výsledku hospodaření. Součástí těchto obřadů byla i demonstrace zeleně (ve formě májí), mající udržet zeleň pěstovaných rostlin.V průběhu vývoje získaly mnohé ze starobylých obyčejů nový význam a symboliku, což napomohlo přetrvání obchůzkových slavností s májemi až do současnosti.

 

 

                                                      (tm)